Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

0
555

balanta_justitia

Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Drepturile de asigurări sociale, sunt reglementate de OUG nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului şi OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, care prevăd că asiguraţii au dreptul la :
1. concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale şi accidente de muncă .
2. prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă,
3. concediu şi indemnizaţie pentru maternitate,
4.concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului,
5. concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav,
6. concediu de risc maternal,
7. ajutor de deces.
Conf. art. 1 din OUG 158/2005.asiguraţii au dreptul pe perioada cât au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă : – desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu, – beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, ş.a.
Dreptul la concediile şi indemnizaţiile amintite este condiţionat de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate destinată suportării acestor indemnizaţii.
Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii :
– să îndeplinească stagiul minim de cotizare,
– să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico – chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, – să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonaţe de urgenţă, în vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv acestor cheltuieli, este de 0,85%, aplicată la fondul de salarii, sau după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj.
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor, este o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.
Se mai asimilează stagiului de cotizare şi perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate, a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului.
Beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru capacitate temporară de muncă, fără condiţii de stagiu de cotizare, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei,bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor şi SIDA. ( cuantumul brut lunar al indemnizaţiei într-una din aceste situaţi este de 100% ).
Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul concediului de odihnă sau fără plată, beneficiază de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, concediul de odihnă sau fără plată fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se determină prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul.

Daniel Buică

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns