Liniște suspectă la primărie!

Linişte suspectă la primărie

0
552

Așa cum menționam in numărul anterior al ziarului, vom incerca să facem lumină in chestiunea carierei preconizată a se deschide in Măgureni – Cocoraștii Caplii. Suntem obligași să procedăm așa deoarece, așa cum lesne este de observat, oficialitățile locale nu au avut nicio reacție in raport cu dezvăluirea făcută in ziarul nostru privitoare la obținerea autorizației de construire de către SC Elf Grup Otopeni SRL, autorizație de care Primăria Măgureni, respectiv primarul Iarca Gheorghe știa incă din luna iulie anul curent.

Din nefericire și solicitarea noastră privitoare la comunicarea unor informații vitale despre acțiunile intreprinse de Primărie nu a avut niciun ecou in rândul aleșilor locali, care ignoră faptul că lipsa de comunicare dintre autorități și cetățeni duce inevitabil la interpretări si suspiciuni din partea cetățenilor.

Deși a trecut mai bine de o lună de la publicarea in Pavăza Carpaților a articolului privitor la obținerea autorizației de carieră, Primăria Măgureni nu a dat niciun semn. Nici nu a confirmat, nici nu a infirmat informația si nici nu a incercat să ofere lămuriri oamenilor.

Personal, am fost uimit să constat că multi cetațeni credeau că problema carierei este una ce ține de trecut. Mare parte a locuitorilor comunei credeau ca Primăria a tranșat această problemă și suntem feriți de orice pericol. De altfel, intr-un numar trecut al publicației Gazeta de Măgureni, primarul chiar se lauda cu stoparea acestei cariere.

După articolul apărut in Pavăza Carpaților, mulți oameni și-au exprimat indignarea, fiind pe bună dreptate supărați pe autoritățile locale și, in special, pe primarul Iarca Gheorghe pentru că nu au fost informati despre eliberarea autorizației de către Consiliul Județean Prahova și consecințele acesteia.

DE CE Primăria si primarul tac? Este greu de ințeles, in condițiile in care foarte mulți oameni au participat activ la toate acțiunile de stopare a acestei cariere si avem mai mult de 3500 de semnături impotriva proiectului.

DE CE Primăria nu prezintă, in urma solicitărilor adresate de Pavăza Carpaților, acțiunile intreprinse, in special in instanțele de judecată, dar și in fața altor instituții ? DE CE nu suntem informați cu privire la diferitele soluții pronunțate de instanțele de judecată in chestiunea carierei? Cetățenii au dreptul să cunoască ce anume s-a intreprins in concret pentru stoparea acestui proiect de carieră iar primarul are obligația să îi informeze.

Din câte cunosc, consilierii locali ai comunei Măgureni, printro hotărâre, l-au imputernicit pe primarul Iarca Gheorghe să reprezinte Consiliul in fața instanțelor de judecată. In acest context nu ințelegem de ce Consiliul, respectiv consilierii care ne reprezintă, nu ii solicită in scris primarului Iarca Gheorghe să raspundă, fundamentat, prezentându-le informații insoțite de dovezi cu privire la toate demersurile inițiate pentru stoparea carierei.

Ne intrebăm dacă in Consiliu au fost propuse măsuri si care sunt acestea pentru a se duce o luptă eficientă in acest caz.

Este inadmisibil, lipsit de etică si respect pentru oameni, pentru societatea civila in general, ca intro problemă atât de gravă pentru comunitatea locală sa fim privați de cele mai elementare informații. Lipsa comunicării dintre primărie si cetățeni și lipsa de reacție a instituției față de informațiile apărute în presă ne duc cu gandul că Primăria, respectiv primarul comunei Măgureni nu au nicio strategie, niciun plan coerent de a stopa acest proiect de carieră.

Daca lucrurile stau altfel, vă rugăm, domnule primar, să răspundeți solicitarilor făcute in numărul trecut al ziarului nostru și să ne puneți la dispoziție informațiile cerute ! Sperăm că nu considerați că cetățenii comunei Măgureni nu sunt atât de importanți incât să aibă cunostință de “treburile primăriei” ?

Pavăza Carpaților, în viitor, va pune la dispoziția cetățenilor documente și va relata fapte care vor exprima cel mai bine realitatea. Adevărul va ieși la lumină !

 

Lilian Cătălin Vișoiu

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns