REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR COMUNE

0
626

REGIMUL JURIDIC AL BUNURILOR COMUNE

Conf. ART. 30 din Codul familiei, bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soţi, sunt de la dobândirea lor, bunuri comune ale soţilor.
Voi reda o succintă clasificare a bunurilor comune:
1. Veniturile din salarii ( sume de bani dobândite în timpul căsătoriei şi depuse la CAR, sumele de bani primite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor sociale de stat ), bursele primite de unul dintre soţi în străinătate, sumele încasate ce reprezintă drepturi de autor;
2. Sumele economisite şi depuse la CEC:
3. Bunuri imobile :
a) construcţiile efectuate de către soţi pe terenul unuia dintre ei. Astfel, soţul care a construit cu fonduri comune pe terenul celuilalt soţ, cu acceptul acestuia, dobândeşte un drept de superficie, adică, drept de folosinţă asupra terenului pe care e ridicată construcţia şi drept de proprietate împreună cu celălalt soţ, asupra construcţiei:
b) când un soţ construieşte cu mijloace care sunt bunuri proprii pe terenul celuilalt soţ, cu acceptul acestuia, construcţia este bun propriu, dar acesta dobândeşte un drept de superficie asupra terenului proprietatea celuilalt soţ;
c) construcţia făcută de către unul dintre soţi cu mijloace care sunt bunuri proprii ale acestuia, pe terenul proprietatea comună a ambilor soţi, cu consimţământul celuilalt soţ, acesta este bun propriu al soţului care a construit;
d) construcţia făcută de către soţi din mijloace comune, pe terenul părinţilor unuia dintre soţi, cu acceptul acestora, devine bun comun şi dobândesc un drept de superficie asupra terenului;
e) construcţia făcută de către unul dintre soţi, cu mijloace proprii, dar şi comune, pe un teren bun comun, cu acceptul celuilalt soţ, construcţia este atât bun comun dar şi bun propriu, în funcţie de mijloacele folosite, iar terenul ramâne bun comun;
f) dobândirea dreptului de proprietate, când este vorba despre un imobil ( apartament ), acesta devine bun comun de la data incheierii contractului de vânzare-cumpărare ;
g) ratele de achiziţionare a bunului, reprezintă o datorie comună, asumata de către soţi, împreună. Ratele de împrumut achitate de către unul dintre soţi, după despărţirea în fapt, îi conferă doar un drept de creanţă sumei din credit datorate celuilalt soţ.
Achitarea anticipată de către un singur soţ a ratelor din creditul contractat de ambele părţi, este de natura să afecteze şi să modifice cota egală de contribuţie a părţilor.
4. Bunurile mobile.
Aceste bunuri sunt comune de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Dacă bunurile sunt cumpărate cu plata în rate, aceste bunuri sunt bunuri comune, dacă data contractului de vânzare-cumpărare, este în timpul căsătoriei.

Dacă bunurile sunt cumpărate cu plata în rate, înainte de căsătorie, iar o parte din rate se achităî în timpul căsătoriei, sunt bunuri proprii, dar în cazul partajului trebuie avut în vedere la stabilirea cotelor ce revin partilor.

Daniel Buică

 

Dacă aveţi întrebări în materie juridică, le aşteptăm pe adresa pavaza_carpatilor@yahoo.com şi veţi obţine un răspuns în paginile ziarului.

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns