„EMINESCU, SECURITATEA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”

0
684

Eminescu-Securitatea si Siguranta Nationala a Romaniei

„EMINESCU, SECURITATEA ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”

Conf.univ.dr.Gabriel I. NĂSTASE

  • Membru corespondent al Academiei  Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR)
  • Membru titular al Comitetului Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române

În acest an la editura EIKON, Cluj-Napoca a apărut cartea „Eminescu, securitatea şi siguranţa naţională a României”.

          Autorul acestei cărţi, George Ene este un bun cunoscător a „valorii sociale a informaţiei” din creaţia lui Mihai Eminescu.

          Dimensiunea enciclopedică a preocupărilor lui Mihai Eminescu este uluitoare. De la an la an, cu fiecare apariţie despre Mihai Eminescu şi opera sa, constatăm că scrierile „Luceafărului” sunt ancorate în viaţa politică, socială şi culturală a ţării, militând pentru procesul de modernizare şi unificare a României. Din poziţiile pe care le-a avut, de jurnalist, doctrinar politic, membru al unor societăţi cultural-naţionale, Mihai Eminescu s-a implicat în „viaţa cetăţii până la capăt”.

          Cartea scrisă de George Ene este rezultatul eforturilor de cercetare ale operei „Luceafărului” pe care autorul le-a făcut în domenii pe care mulţi dintre „devoratorii” scrierilor lui Mihai Eminescu, nu le cunosc.

          În cartea scrisă de George Ene sunt prezentate subiecte extrem de sensibile pe care Mihai Eminescu le-a abordat într-o perioadă tulbure a istoriei acestei ţări, trăite de „Luceafăr”.

          Contribuţiile lui Mihai Eminescu în domeniile naţionale vizează următoarele: · „aspecte de insecuritate internă în perioada constituirii şi afirmării statului naţional român”; · „valorile fundamentale ale statului român şi promovarea intereselor sale în relaţiile externe”; · „serviciile secrete”.

          Cartea este bine documentată, fapt pentru care aceasta poate fi apreciată ca fiind o lucrare de nivel academic. Dimensiunea efortului de informare şi documentare a autorului, evidenţiază cititorului şi alte aspecte ale preocupărilor lui Mihai Eminescu, respectiv acelea de gazetar, care prin scrierile sale ţine sub o atentă şi critică observaţie întreaga realitate românească, în care elementele privind securitatea şi siguranţa naţională sunt prioritare în buna funcţionare a mediilor politic, militar, economic, social, cultural ş.a. În principal, poetul şi gazetarul Mihai Eminescu evidenţiază: · „instabilitatea politică, neconcordanţa unor reglementări adoptate în procesul de restructurare şi modernizare a României”; · „prăbuşirea economiei naţionale”; · „dezechilibrarea bugetului prin creşterea datoriei publice, cu efecte profund destabilizatoare în plan social”; · „accentuarea corupţiei”; · „discreditarea cu rea credinţă a unor valori naţionale”; · „creşterea fără precedent a criminalităţii”.

          Cartea scrisă cu talent şi profunzime de George Ene este o invitaţie tentantă pentru lectură şi meditaţie despre o perioadă extrem de frământată a istoriei poporului român.

          Cu alte cuvinte nimic nou sub soare şi pentru România anilor 1990-2014.

                   

         

       

      

      

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns