Ziua Imnului Național marcată și la Penitenciarul Ploiești

0
450

Foto activitati ziua Imnului R Ziua Imnului

INFORMARE   DE  PRESĂ În perioada 22 –  29 iulie 2016, atât la sediul Penitenciarului Ploieșt, cât și la secțiile exterioare au fost organizate o serie de activități cu caracter educativ și artistic, menite să sublinieze importanța zilei de 29 iulie 1948, când a fost intonat, pentru prima dată, de Anton Pann, la Râmnicu Vâlcea,  „Deșteaptă-te române !“-  Imnului Național al României.

Cu această ocazie, personalul Serviciului de Educație și Asistență Psihosocială a inițiat și  susținut concursuri de cultură generală, lecții tematice, urmate de dezbateri și prelegeri, dar și prezentarea  unor documentare istorice prin intermediul postului de televiziune cu circuit închis. 

         La activități au participat 368 persoane private de libertate, clasificate în regim semideschis și deschis.

PROIECT DE ACTIVITATE

Concurs tematic – „Ziua Imnului

Justificare:

             Încurajarea, dezvoltarea şi stimularea atitudinii participative faţă de activităţile educative se constituie în premisă esenţială pentru reintegrarea socială a persoanelor private de libertate. Luând în considerare necesitatea reducerii efectelor negative ale executării pedepsei privative de libertate asupra persoanelor private de libertate, precum şi nevoile identificate la acestea, apreciem că organizarea unui concurs tematic tema 29 iulie – Ziua Imnului recunoaşte dreptul acestora la reintegrarea socială.

Marcarea printrun concurs tematic a zilei dedicată imnului național constituie și un prilej pentru rememorarea unor pagini din istoria tării și înțelegerea semnificație simbolurilor naționale.   Orientarea către util şi responsabilizarea în microclimatul educaţional, încercările de stimulare a sentimentelor de patriotism, reprezintă modalităţi reale de validare a ideilor de intervenţie şi recuperare socială.

            Scop:

           Dezvoltarea unui cadru favorabil de petrecere a timpului liber prin participarea activă la viaţa socială şi învăţarea asumării responsabilităţilor;

           Diversificarea cunoştinţelor, într-o manieră interactivă adaptată modului de învăţare al  adulţilor şi crearea sentimentului de valorizare;

           Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi care să contribuie la îmbunătăţirea imaginii de sine a persoanelor private de libertate.

 

          Obiective:

 • Creşterea nivelului cunoştinţelor generale ale participanţilor;
 • Exersarea şi stimularea capacităţilor intelectuale şi formarea atitudinii critice faţă de fenomenele lumii înconjurătoare;
 • Stimularea spiritului competitiv.

Locul de desfăşurare: clubul unităţii și al Secției Exterioare Movila Vulpii

Grupul ţintă:

Este format din persoanele private de libertate din cadrul secţiei II cam 20-25 și Secției Exterioare Movila Vulpii care şi-au exprimat dorinţa de a participa la această activitate.

Tabelele nominale cu participanţii se vor întocmi conform prevederilor Ordinului Ministrului Justiţiei, nr. 2199/C din 28 octombrie 2011, pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare.

          Desfășurarea activității

           Educatorul va prezenta un material power point privitor la tematica propusa – Ziua Imnului, după care va invita participanții la o discutie in care sa isi exprime opinii, impresii, puncte de vedere referitoare la prezentare.

Participanţii vor completa un chestionar, tip grilă, care cuprinde 10 întrebări (cf. chestionarului anexat materialului de suport). Răspunsurile date de persoanele private de libertate vor fi evaluate de către educatorul coordonator acordând 1 punct pentru fiecare răspuns corect. Persoanele care vor obține 10 puncte vor finaliza activitatea cu credite

            Creditare:

Activitatea este creditata – 5 credite conform Deciziei 443/24.05.2016 privind Sistemul de Creditare.

            Perioada de desfăşurare:

21 iulie 2016 cu Secția II cam 20-25

22 iulie 2016 cu Secția Exterioara Movila Vulpii

 

Resurse umane:

Personalul desemnat, din cadrul sectorului reintegrare socială, respectiv:educator Isacov Mariana, supraveghetori secții.

Resurse materiale:

 

 • Coli pe care vor fi redactate: chestionarul concursului, regulamentul concursului, foaia cu răspunsurile corecte;
 • Materiale necesare completării chestionarelor (pix-uri, creioane etc.)
 • Echipament tehnic (lap-top, videoproiector, ecran proiecţie).

 

Desfăşurarea activităţii:

Nr. crt. Tipul activităţii Metodologia de realizare termen
Componenta de transmitere a informaţiilor
1. Afisarea anuntului  de informare a persoanelor private de libertate cu privire la domeniul în care se va desfăşura dezbaterea Anuntul afisat pe secții 18.07.2016
Componenta de consolidare a informaţiilor
2. Prezentarea materialulul powe-point consolidarea cunostintelor Prezentarea power point

Dezbaterea

Conversaţia

Convorbirea

 

21-22.07.2016
Componenta verificării cunoştinţelor
 

3.

 

Evaluarea insușirii cunoștințelor Aplicarea chestionarului de cunoştinţe 21-22.07.2016

Evaluarea proiectului:

La finalul activităţii, va fi întocmit un raport succint de evaluare finală, ce va include:

 • enumerarea activităţilor care au fost desfăşurate;
 • numărul beneficiarilor;
 • stabilirea persoanelor care finalizează activitatea cu și fără credite;
 • consemnarea activități în pms-web, DEAP

 1. DAEAP                                                                   Educator

Insp. Princ. Loredana Mihăilă                                   scms Mariana Isacov

Sursa: ROMANIA – Administratia Nationala a Penitenciarelor – http://anp.gov.ro

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns