Despre Noi

Publicația “Pavăza Carpaților” este susținătoarea celor care prin acțiunile lor urmăresc interesul României, dezvoltarea și progresul țării, a celor care apără și ocrotesc natura, a celor cărora le place dreptatea și adevărul și cunosc ce înseamnă cuvântul onoare.

Pentru a ști cine suntem, de unde venim și către ce ne îndreptăm și pentru a fi o națiune puternică trebuie să ne cunoaștem istoria, să ne cunoaștem înaintașii, pe cei care au creat pentru acestă țară dar și pentru umanitate. Trebuie să învățăm să prețuim pe cei care prin jertfa lor, în toate timpurile, au făcut ca noi să existăm astăzi ca națiune.

Trebuie să prețuim statornicia și credința acestui popor în toate vremurile.

Menirea publicației Pavăza Carpaților este aceea de a sprijini consolidarea instituțiilor statului român și a statului de drept prin încurajarea și formarea societății civile care să se implice activ în procesul de evoluție economică și socială a României.

Conform proverbului “Omul sfințește locul” considerăm că educația civică este primordială atunci când dorim progresul unei societăți. Prin cunoaștere și implicare a cetățeanului în tot ceea ce înseamnă bunul mers al societății, în ceea ce privește controlul deciziilor majore care se iau întro societate vom putea evolua în armonie.

Avem credința că prin motivare, implicare și dorința de progres a oamenilor, a societății civile în general vom putea responsabiliza instituțiile statului, mai exact responsabilii din aceste instituții, astfel încât, în procesul decizional să existe un parteneriat bazat pe respect și onestitate, pe colaborare și ajutor de o manieră constructivă între cetățeni și stat.

Nimeni nu este mai presus de lege, nici măcar acei oameni care reprezintă instituțiile statului.

Când toți vom cunoaște drepturile și obligațiile pe care le avem ca cetățeni dar mai alesi faptul că toți suntem egali în fața legii și în fața lui Dumnezeu, de la cetățenii simpli și până la demnitari cu înalte funcții, atunci vom putea să stabilim un echilibru în societate care să implice responsabilitate și respect din partea fiecăruia.

Trebuie să înțelegem că România trebuie să evolueze rapid, și să își găsească echilibrul social și economic pierdut în anii ce au trecut de după revoluție.

Pentru asta toți avem o datorie față de țară, față de familie, față de copii noștrii și față de înaintași.

Lilian Cătălin Vișoiu