CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ „HOLOCAUSTUL DIN EUROPA DE SUD-EST”

0
481

EVENIMENT COMEMORATIV

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

„HOLOCAUSTUL DIN EUROPA DE SUD-EST”

                                                                                                Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

În perioada 25-26 mai 2015, la Athenee Palace Hilton Bucureşti, a fost organizată Conferinţa internaţională a Holocaustului din Europa de Sud-Est, de către Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA, Centrul de Studii Avansate ale Holocaustului „Jack, Joseph şi Morton Mandel” din Washington, D.C. şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”. Această conferinţă internaţională reuneşte cercetători preocupaţi de studierea Holocaustului din spaţiul Europei de Sud-Est. Specialişti din domeniul ştiinţelor sociale şi umane vor aborda o gamă largă de subiecte, inclusiv aspecte legate de colaborarea populaţiilor cu autorităţile responsabile, răspunsurile victimelor la persecuţii, procesele criminalilor de după război precum şi politica culturală a comemorării Holocaustului.holocaust1
Fotografia reprezintă evrei români care sărbătoresc întoarcerea orfanilor supravieţuitori ai lagărelor şi ghetourilor din Transnistria la un orfelinat din Bucureşti, unde unii dintre copii sunt cazaţi (1944)

 

Conferinţa internaţională s-a desfăşurat pe parcursul a două zile, 25-26 mai.

LUNI, 25 MAI

Cuvântul introductiv a fost rostit de următoarele personalităţi:

Alexandru Florian

Director general, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Bucureşti, România

Paul A. Shapiro

Director, Centrul de Studii Avansate ale Holocaustului „Jack, Joseph şi Morton Mandel”, Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA, Washington, DC

Mihnea Constantinescu

Ambassador-at-Large, Cancelaria Primului-Ministru, Bucureşti, România

Sergiu Nistor

Consilier prezidenţial pentru Cultură şi Patrimoniu, Bucureşti, România

Dean Thompson

Chargé d’Affaires, Ambasada Statelor Unite al Americii, Bucureşti, România

În cadrul celor 3 panele ale primei zile, finalizate cu dezbateri, s-au prezentat următoarele teme care au evidenţiat acest moment tragic din istoria poporului evreu şi al umanităţii:

Panel 1: Imaginarul despre Celălalt

MODERATOR: Michael Shafir

Profesor emerit, Facultatea de Istorie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Nadège Ragaru

Cercetător CNRS, Institutul de Studii Politice, Paris, Franţa

Evreii „străini” şi crearea indiferenţei. Relaţiile dintre evrei şi non-evrei în Macedonia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Darko Gavrilović

Profesor universitar de Istorie, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Novi Sad, Serbia

Crearea Mitului Duşmanului şi exploatarea prejudecăţilor şi stereotipiilor despre evrei de către regimul ustaşilor

Viktoria Sukovata

Profesor universitar, Departamentul de Teorie Culturală şi Filozofia Ştiinţei, Universitatea Naţională „V.N. Karazin” din Harkov, Ucraina

Specificul Holocaustului în Europa de Sud-Est. Cazul Harkov, Ucraina

Terézia Szűcs

Cercetător independent, Budapesta, Ungaria

Mărturii despre Holocaustul romilor în literatura maghiară

holocaust2

Ucraineni citesc afişe de propagandă germane expuse în public. Pe afişe este scris de la stânga la dreapta: „Represiunea proletariatului este libertatea sovietică!”; „Incendiator şi Criminal, Stalin, domnia ta a luat sfarsit!”, „Evreul este duşmanul tău etern! Stalin şi evreii sunt unul!” (Harkov, 1942)

 

LUNI, 25 MAI

Panel 2: Autorităţi colaboratoare

MODERATOR: Radu Ioanid

Director, Departamentul de Arhive Internaţionale Centrul de Studii Avansate ale Holocaustului „Jack, Joseph şi Morton Mandel”, Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA, Washington, DC

Leon Saltiel

Doctorand, Departamentul de Studii Balcanice, Slavice şi Orientale, Universitatea din Macedonia, Salonic, Grecia

Elitele din Salonic confruntate cu Holocaustul. Rezistenţă Sau colaborare?

Svetlana Suveică

Cercetător, Institutul de Studii Est şi Sud-Est Europene, Regensburg, Germania şi Conferenţiar universitar, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău, Moldova

„Am onoarea a Vă raporta că am cercetat şi verificat …”:

Administraţia publică locală în Transnistria şi Holocaustul, 1941–1944

Linda Margittai

Doctorand, Şcoala Doctorală de Istorie, Universitatea din Szeged, Ungaria

Arianizarea în Transilvania de Nord, 1940–1944. Intenţii, raţiuni şi realităţi

Roland Clark

Lector universitar, Departamentul de Istorie, Universitatea Eastern Connecticut, Willimantic, Connecticut, SUA

Foştii legionari ca autori ai Holocaustului

holocaust3

Ridicarea şi deportarea evreilor din Kavalla (Macedonia) controlată de bulgari spre Treblinka (1943)

 

Panel 3: Raspunsuri la persecuţie

MODERATOR: Zoltán Tibori Szabó

Cercetător știinţific senior şi Conferenţiar universitar, Departamentul de Ştiinţe Politice, Administrative şi Comunicare, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România

Goran Hutinec

Asistent cercetător, Departamentul de Istorie, Universitatea din Zagreb, Croaţia

Genocide întrepătrunse. Persecuţia naţional-socialistă şi ustaşă a evreilor în Statul Independent Croaţia, 1941–1945

Adrian Cioflâncă

Cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi, România

Pogromuri controlate. Utilizarea violenţei spontane împotriva evreilor de către autorităţile române, 1940–1941

Ana Bărbulescu

Lector universitar, Departamentul de Studii Iudaice, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucuresti şi Cercetător, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Bucureşti, România

Ordine oficială şi nesupunere rituală în ghetourile din Transnistria

György Csepeli

Profesor universitar de Psihologie Socială, Facultatea de Ştiinţe Sociale

Gergő Prazsák

Lector universitar, Şcoala Doctorală Interdisciplinară, Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta, Ungaria

Strategii de supravieţuire printre deportaţii unguri

holocaust4

Locuitori ai Salonicului întâmpină sosirea trupelor germane (1941).

 

MARŢI, 26 MAI

Panel 4: Mărturie

MODERATOR: Virgil Ştefan Niţulescu

Director, Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Bucureşti, România

Elana Jakel

Coordonator de program, Iniţiativa pentru Studiul Evreilor Ucraineni, Centrul de Studii Avansate ale Holocaustului „Jack, Joseph şi Morton Mandel”, Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA, Washington, DC

Versuri din „Marea Catastrofă”. Cabinetul de Cultură Evreiască şi Holocaust din Ucraina

Gergely Kunt

Lector universitar, Departamentul de Istorie, Universitatea din Miskolc, Ungaria

Antisemitismul autoreflexiv al unei tinere fete non-evreice în timpul războiului şi după război în Ungaria, 1940–1947

Pothiti Hantzaroula

Lector universitar de Antropologie Istorică, Departamentul de Antropologie Socială şi Istorie, Universitatea Aegean, Mytilene, Grecia

Copiii din Grecia şi experienţa Holocaustului

Dana Mihăilescu

Lector universitar, Departamentul de Engleză, Universitatea din Bucureşti, România

Umbre ale memoriei Holocaustului. Dinamici intergeneraţionale în testimonii ale copiilor supravieţuitori din Europa de Sud-Est

Panel 5: Lege şi ordine

MODEATOR: Krista Hegburg

Ofiţer de program, Centrul de Studii Avansate ale Holocaustului „Jack, Joseph şi Morton Mandel”, Muzeul Memorial al Holocaustului din SUA, Washington, DC

Yuri Radchenko

Lector universitar, Institutul pentru Studii Orientale şi Relaţii Internaţionale, Colegiul Harkov, Ucraina

Hilfspolizei în Ucraina şi Holocaustul. Cazul Sumy Oblast, 1941–1943

Goran Bandov

Conferenţiar universitar şi Prodecan, Universitatea „Dag Hammarskjöld”, Colegiul de Relaţii Internaţionale şi Diplomaţie, Zagreb, Croaţia

Poziţia Romilor în timpul celui de-al Doilea Război Mondial în Statul Independent al Croaţiei

Vanya Mihaylova

Doctorand, Facultatea de Istorie, Universitatea „St. Kliment Ohridski” din Sofia, Bulgaria

În căutarea dreptăţii. Al Şaptelea Complet al Tribunalului Poporului între laudă şi negare

Alexandru Climescu

Doctorand, Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea din Bucureşti şi Cercetător, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Bucureşti, România

Reprezentări despre autorii Holocaustului din România. Adevăruri istorice şi juridice

Panel 6: Politica în domeniul culturii şi comemorării

MODERATOR: Paul A. Shapiro

Kristen Ghodsee

Profesor universitar, Programul de Studii Feministe şi de Gen, Colegiul Bowdoin, Brunswick, Maine, SUA

Povestea celor „Două Totalitarisme”. Holocaustul bulgar, criza capitalismului şi memoria istorică a Comunismului

Raluca Moldovan

Asistent universitar, Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Americane, Universitatea Babeş-Bolyai,Cluj-Napoca, România

Politica memoriei şi reprezentării. Filmul şi Holocaustul în Europa Centrală şi de Sud-Est

Katalin Deme

Asistent Ştiinţific, Muzeul Ocupaţiei Germane, Århus, Danemarca

Anul 2014 pentru Comemorarea Holocaustului din Ungaria. Bilanţ Final

 

Sfârşitul conferinţei internaţionale a fost marcat de numeroase concluzii.

holocaust5

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns