Legislaţia în domeniul REACH

0
652

Reach

Foto infomondo.ro – google.com

Legislaţia în domeniul REACH (Inregistrarea, Evaluarea şi Autorizarea Substanţelor Chimice)

Strategia REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) a fost propusă în anul 2003 în cadrul Uniunii Europene, de către Suedia. REACH reprezintă un proiect foarte complex care şi-a propus să înlocuiască aproximativ 40 reglementări europene existente în domeniu. După 2 ani de dezbateri, proiectul REACH a fost adoptat de către Parlamentul European în noiembrie 2005, care a formulat circa 390 de amendamente. Acordul politic asupra proiectului REACH în cadrul căruia au fost preluate 160 din cele aproximativ 390 de amendamente formulate de Parlamentul European a fost obţinut în cadrul Consiliului Competitivitate din 13 decembrie 2005. Adoptarea finală a Regulamentului REACH s-a realizat la data de 18 decembrie 2006, la Strasbourg.
Această legislaţie referitoare la substanţele chimice ca atare, în preparate sau în produse, a intrat în vigoare în UE începand cu data de 1 iunie 2007. Autoritatea în domeniu la nivel european este ECHA (Agentia Europeană pentru Substanţe Chimice de la Helsinki).
In România, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) este desemnată ca autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr.1907/2006 (REACH) şi altor acte normative din domeniul substanţelor chimice.
Prin implementarea regulamentului REACH se urmăreste eficientizarea pieţei interne pentru substanţele chimice, printr-o abordare unitară la nivelul UE a sistemului de evaluare a riscurilor şi înregistrarea substanţelor chimice.
Legislaţia este complexă şi afectează toti producatorii, importatorii şi utilizatorii din industria chimică.
Unul din aspectele esenţiale ale legislaţiei se referă la evaluarea pericolelor şi riscurilor pe care substanţele chimice le pot avea asupra sănătăţii oamenilor şi mediului.
Regulamentul menţionat permite utilizarea unor metode alternative de testare pentru generarea informaţiilor, în scopul diminuarii şi eliminării treptate a testelor pe animale.
Direcţia Substanţe Periculoase din cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile are în vedere susţinerea eforturilor Romaniei de pregătire pentru identificarea căilor şi instrumentelor de utilizare a metodelor alternative, în special ale celor bazate pe corelarea structurii chimice cu proprietăţile şi activitatea biologică (modelele QSAR) în activitatea de reglementare a substanţelor chimice.
Companiile trebuie să ofere date referitoare la siguranţa substanţelor chimice cu volum mare pe care le importă sau produc în Europa şi există un mecanism de substituire a substanţelor chimice persistente sau bioacumulative dacă există alternative mai puţin periculoase. De asemenea, legislaţia permite publicului sa ceară informaţii despre prezenţa unui număr limitat de compuşi chimici periculoşi în produse.
Prevederi referitoare la REACH se regăsesc în legislaţia europeană în materie, respectiv în cea naţională.

Link-uri utile:
http://www.anpm.ro
http://echa.europa.eu
http://eurlex.europa.eu/ro/index.htm
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/home.php
http://www.osiris-reach.eu

Amalia Ştefaniu

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns