POVESTEA UNEI CĂRȚI MINCINOASE

0
653

povesteaObișnuiesc să cutreier librăriile pentru a mă informa despre noile apariții editoriale, tehnice, economice, juridice, beletristice. Într-una dintre librăriile în care am intrat mi-a atras atenția o carte cu un titlu interesant cu privire la o acțiune în care fusesem și eu implicat: Parcul Național al Științei și Tehnicii, al cărui subtitlu m-a făcut să fiu extrem de atent: Propunere de realizare. Am cumpărat cartea și iam analizat nerăbdător conținutul.

Urmare acestei lecturi sunt obligat să mă „întorc” în timp și să vin cu niște completări care pot fi „sarea și piperul” acestei istorii care vizează titlul cărții.

În ziua de 19 februarie 2003, la solicitarea directorului Muzeului Tehnic „Prof. Ing. Dimitrie Leonida”, dr. ing. Nicolae Diaconescu, Ion Iliescu (atunci președintele României), împreună cu un grup de specialiști, am vizitat Muzeul cu intenția de a dezbate posibilitățile de dezvoltare ale Parcului Carol I, ca pe un Parc al Științei și Tehnicii sau ca pe o „școală a școlilor”, cum o denumea prof. Dimitrie Leonida.

În perioada respectivă eram director general al Departamentului Cercetare din Ministerul Educației și Cercetării. Ca urmare, am primit un telefon prin care eram solicitat personal de președintele României să vin de urgență la Muzeul Tehnic. Am participat la discuții și am ascultat cu uimire că M.M. președintele Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR) auzise de Muzeul Tehnic, dar nu l-a vizitat niciodată. Grupul de specialiști a fost invitat să viziteze muzeul.

Președintele României Ion Iliescu cunoștea foarte bine acest muzeu, încă din liceu, întrucât îl vizitase de foarte multe ori. Astfel, Ion Iliescu a devenit pentru un timp relativ scurt, un ghid competent.

În concluzie, s-a hotărât constituirea unui „grup de lucru” care să realizeze un proiect pentru a transforma Parcul Carol I într-un Parc al Științei și Tehnicii așa cum a propus forurilor competente, la vremea lui, prof. ing. Dimitrie Leonida.

Trebuie să menționez faptul că Parcul Carol I a fost construit în anul 1906 cu prilejul aniversării a 40 de ani de domnie a regelui Carol I, ca o expoziție a realizărilor tehnice și economice ale acelei perioade.

În anul 1909, prof. ing. Dimitrie Leonida a înființat Muzeul Tehnic în Parcul Carol I, ca pe o colecție particulară de obiecte tehnice, pe care a donat-o statului în anul 1950.

În sensul celor afirmate precizez că am scris o carte dedicată personalităților din Familia Leonida (în colaborare cu Mihai Olteneanu și Paul Dudea) și sunt bine informat despre realizările savantului Dimitrie Leonida, întrucât am avut la dispoziție arhiva ilustrei familii.

După aproximativ două săptămâni la AGIR a avut loc o ședință al cărei scop a fost întocmirea unui proiect de transformare a Parcului Carol I întrun Parc Național al Științei și Tehnicii. Invitații erau numai persoane de vârsta a treia. Cu respect și amabilitate am atras atenția, că pentru acest proiect ar trebui antrenați și tineri, deoarece pentru ei se va realiza în viitor acest proiect.

Rezultatul pentru mine a fost dezastruos. Nu numai că nu am mai fost invitat să particip la realizarea proiectului pe care M.M. de fapt l-a îngropat, dar am fost exclus și din colectivul de redacție al jurnalului UNIVERS INGINERESC.

Din acel moment proiectul a evoluat într-o direcție numai de M. M. știută! Ulterior a fost editată o lucrare, pe care am invocat-o anterior și care face obiectul acestui proiect. Din păcate M. M. și-a atribuit în integralitate meritele. Ca și concluzie finală, dar amară, proiectul așa cum s-a născut și despre care am scris în acest articol a rămas un vis frumos! Un simplu proiect!

G.I.N.

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns