JURISTUL VĂ SFĂTUIEȘTE: Declararea și înregistrarea nașterii copilului

0
610

JURISTUL VĂ SFĂTUIEȘTE:
Declararea și înregistrarea nașterii copilului

Conform legislației în vigoare, este necesar să înregistrezi copilul nou-născut și să obții certificatul de naștere.
Declararea nașterii se face în maternitatea unde s-a născut copilul în termen de maxim 3 zile de la naștere, obținându-se astfel certificatul constatator al nașterii,eliberat de unitatea medicală unde s-a născut copilul, iar dacă copilul s-a născut acasă sau în alt loc decât spital,de către dispensarul medical teritorial.
Pentru eliberarea certificatului medical constatator al nașterii copilului, sunt necesare urmatoarele acte:
-actul de identitate și certificatul de naștere
al mamei în original;
-actul de identitate şi de naștere ale tatălui
în original (dacă este cazul);
-certificatul de căsătorie al părinților în
original (dacă este cazul);
-hotărârea judecătorească definitivă de
divorț, certificatul de deces (dacă este
cazul).
Înregistrarea copilului la primărie,se face în termen de 14 zile de la naștere, în cadrul Biroului de înregistrare a nașterilor din Oficiul de Stare Civilă de la Primăria Locală unde a avut loc nașterea.În caz de depășire a termenului, întârzierea este sancționată cu amendă. Dacă declararea nașterii se face la mai mult de un an de la nașterea copilului, este necesară o sentință judecătorească.
Actele necesare pentru obținerea certificatului de naștere, în următorele cazuri:
1. când mama este căsătorită:
-actul de identitate și certificatul de naștere
ale mamei în original;
-actul de identitate și certificatul de naștere
ale tatălui în original;
-certificatul de căsătorie în original;
-certificatul medical constatator al nașterii
copilului.
2. când mama este necăsătorită și singură:
-actul de identitate și certificatul în original
-certificatul medical constatator al nașterii
copilului;
3. când mama este necăsătorită și tatăl vrea să recunoască copilul:
-actul de identitate și certificatul de naștere
ale mamei în original;
-actul de identitate și certificatul de naștere
ale tatălui în original;
-certificatul medical constatator al nașterii
copilului ;
-declarația de recunoaștere a
paternității,semnată în fața ofițerului de
stare civilă de ambii părinți.
În situația în care copilul este înregistrat cu paternitate nerecunoscută, iar tatăl acestuia dorește să-şi recunoască paternitatea, aceasta se poate face pâna la împlinirea vârstei de 1 an al copilului,dar pe noul certificat de naștere al copilului se va menționa în dreptul rubricii TATA, numele tatălui, însă numele de familie al copilului rămâne al mamei.
4. înregistrarea nașterii copilului în străinătate:
Când copilul s-a născut în străinătate, înregistrarea nașterii și întocmirea certificatului se pot face de către Misiunea Diplomatică sau Consulatul României din țara respectivă sau de autoritățile legale ale țării respective. Ulterior, înregistrarea nașterii se face în țară la autoritatea administrației publice locale –oficiul de stare civilă ce aparține de Primăria locală de la domiciliul părinților, după verificarea autenticității documentelor prezentate. Dacă nașterea a fost înregistrată corect la autoritățile locale din țara respectivă, se aplică procedura transcrierii prevăzută pentru certificatele procurate din străinătate.Înregistrarea nașterii în această situație,se poate face de orice persoană pe baza actului de identitate, însă ridicarea certificatului se poate face doar de unul dintre părinți.

Daniel Buică

Ţi-a plăcut acest articol? Abonează-te prin mail!

Lasă un răspuns